دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه مرادی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه مرادی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه مرادی
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهسان خیامی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت دانش های جدید مدیریت بر مبنای تکنولوژی های داده کاوی در موفقیت مجموعه های تجاری .......
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش افروغ
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داریوش افروغ
تاریخ:
1396/02/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعیده السادات سادات اخوی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا سالاریان
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا سالاریان
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا سالاریان
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا سالاریان
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی اکبر قبادی فومشی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بازیابی انرژی حرارتی موتور احتراقی خودروها با روش تبرید ترموالکتریک .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبدالرضا سالاریان
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدیه محق مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پدافند غیر عامل (سایت طراحی کلان شهر قم ) .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا زینوندی مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع تجاری- فرهنگی شهرستان کرج با رویکرد ارتقاء تعاملات انسانی و سرزندگی شهروندان .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نگین دهقان سانج مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مرکز آفرینشگری کودکان 5 تا 11 ساله با رویکرد تعامل کودک با محیط .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه مرادی مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی کتابخانه در شهر قم با رویکرد پایداری اجتماعی - فرهنگی .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: ایمان مزرعتی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محدثه چهارباغی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدلی جدید در راستای پیش بینی درماندگی مالی بانک های بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ان با مدل های آالتمن و اسپرینگ .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسلم سوری مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ پارسیان .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسلم سوری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ پارسیان .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محدثه چهارباغی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدلی جدید در راستای پیش بینی درماندگی مالی بانک های بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ان با مدل های آالتمن و اسپرینگ .......
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: امیرمحمد نخعی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حسین ذاکری قزاانی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: فاطمه صادقی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: سید عباس مصطفوی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن ابراهیم نژاد
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: حب علی زاده زکیه
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: منیرالدین رمضانی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: اقدس چرخ چی کاشانی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: قدسی حاجی اکبری فینی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: الهه عسگری رونقی
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: نیلوفر امانی نیاسر
تاریخ:
1396/02/07
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: لیلا سادات فخر
تاریخ:
1396/02/07