دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 7                   کاربران مهمان: 17
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابراهیمی سعید مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبودرفتارلرزهای سازه های نامنظم جرمی بااستفاده ازمیراگرهای جرمی تنظیم شونده .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمودی محمد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات میانقابهای غیر باربر بر پاسخ دینامیکی قابهای بتنی خمشی متوسط .......
تاریخ:
1395/12/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید مهدی حسینی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید مهدی حسینی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کبرا حیدریان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کبرا حیدریان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهساسادات حسینی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شکراللهی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شکراللهی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین شکراللهی
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فهیمه سادات جهازیان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فهیمه سادات جهازیان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا رضوان
تاریخ:
1395/12/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیدرضا رضوان
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره فلاحی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه سادات امید اله کاشی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی یوسفیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر روش آنالیز و بهینه سازی مجتمع بر مدیریت انبار در شرکت سایپا کاشان .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام سیاح مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سیمای پیامبران در دیوان محتشم .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب زارعی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی رحیم زاده بهزادی مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در مدیریت زنجیره تامین سبز(GSCM) با استفاده از AMOS .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه سادات امید اله کاشی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه سادات امید اله کاشی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه ملامحمدی مورد تصویب مدیر گروه سعید خیرخواه برزکی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مقایسه ای زیبایی های معشوق در اشعار فریدون مشیری و شمس لنگرودی .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ماندانا مقصودی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی رحیم زاده بهزادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدلسازی کاربردهای اینترنت اشیا (IOT) در مدیریت زنجیره تامین سبز(GSCM) با استفاده از AMOS .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد بصیرت مورد تصویب مدیر گروه احمد فخار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی و طراحی یک ژنراتور ترموالکتریک مورد استفاده در بازیاب حرارت اتلافی اگزوز یک خودرو .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داود اسماعیلی مورد تصویب مدیر گروه احمد فخار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاربرد مکانیکی نانو لوله های کربنی به روی مقاومت مواد کامپوزیتی برای تولید نسل جدید مواد کامپوزیتی با عملکرد بالا .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمود محلوجی بیدگلی
دانشجو: فریده عظیمی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داداشی ارانی نعیمه مورد تصویب مدیر گروه محمود محلوجی بیدگلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود طول عمر الگوریتم D-HAC با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مسیریابی بین سرخوشه ها در شبکه های حسگر بی سیم .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ابراهیم پورپاپکی
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو معصومه ملامحمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مقایسه ای زیبایی های معشوق در اشعار فریدون مشیری و شمس لنگرودی .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نرجس منصف مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مفاهیم مالی و اقتصادی در شعر و ادب فارسی در قرن 5 و 7 .......
تاریخ:
1395/12/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنی نکو قاسم
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبتی میثم
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبتی میثم
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبتی میثم
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبتی میثم
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیرین بقائی
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد بصیرت مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهینه سازی و طراحی یک ژنراتور ترموالکتریک مورد استفاده در بازیاب حرارت اتلافی اگزوز یک خودرو .......
تاریخ:
1395/12/04
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نوحه لتحری روح الله مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی عملکرد لرزه ای ستون هایcft دارای مقطع شش ضلعی .......
تاریخ:
1395/12/04