دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 15                   کاربران مهمان: 47
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:زهرا سادات گلی
دانشجو: فاطمه جوزدانی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید مجتبی متولی نوش آبادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی ضریب رفتارقاب ساده فولادی +مهاربند همگرا دارای اختلاف تراز طبقات .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن زاهدی بیدگلی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروغ حسین پور رستمی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروغ حسین پور رستمی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فروغ حسین پور رستمی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد زارعی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: فرزاد ملکشاهی ورله
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: سید محمد رضا نصیری
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: مژگان نعمتی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: حسین متقی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: هادی دارچینی ارانی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: محمدرضا عربی بم
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه زهرا نیک بخت ارانی مورد تصویب مدیر گروه محسن خیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: قوه قاهره درحوزه قراردادهای تجارت الکترونیک .‌ مطالعه تطبیقی درنظام حقوقی ایران وانگلیس .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد اعرابی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد اعرابی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم شعبانی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم شعبانی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم شعبانی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم شعبانی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدیس معتمدی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدیس معتمدی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: علی اصغر رنگرز
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: محمد پاک سرشت
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سپیده میرزایی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: علی رضا سیاه کاری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: فاطمه پاسبانی پورفرد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: ملیحه شیعه
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جمال یداللهی نوش آبادی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر واسطه ای سرمایه ی اجتماعی بر رابطه ی میان مدیریت تحول گرا و توانمندسازی سازمان در شرکت سایپا سیتروئن .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جمال یداللهی نوش آبادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر واسطه ای سرمایه ی اجتماعی بر رابطه ی میان مدیریت تحول گرا و توانمندسازی سازمان در شرکت سایپا سیتروئن .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو فاطمه گمرکچی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو فاطمه آهنگریان کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو محمدامین اختیارزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
مجتبی حسین زاده برای پایان نامه دانشجو زهرا علیخان زارعی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: غلامرضا شریفی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: زهرا باقری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: یوسف نوروزی قزاآنی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: فاطمه گمرکچی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: فاطمه آهنگریان
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: محمدامین اختیارزاده
تاریخ:
1397/01/29