دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی نیساری مقدم
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جلالیان
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد جلالیان
تاریخ:
1396/04/02
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: علی اکبر قبادی فومشی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: حسین مظفری خمبی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: علی عبداللهی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: سید هادی ساداتی نژاد
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: داریوش افروغ
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: عبدالعلی ربیعی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: سید عباس ظاهربین
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: زهرا کرمی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو مهدی شاکری فرد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو مهرداد فرزین کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو محمد تدین برزکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو علی ابراهیم پورپاپکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو اعظم بنی هاشمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو میثم گراوند کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو محسن مکاریان نوش ابادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: محسن مکاریان نوش ابادی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن صدوقی
دانشجو: محسن مکاریان نوش ابادی
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو عارفه بهزادی راد کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: صدور کد
محسن صدوقی برای پایان نامه دانشجو سعیده السادات سادات اخوی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: حسین پری زاده
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سجاد آدرسی مورد تصویب مدیر گروه محمد ناصحی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه دل زدگی زناشوئی با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،ویژگی های شخصیتی و نقش های جنسیتی .......
تاریخ:
1396/04/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: عباسی یوسف
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: جواد قضاوی
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: وحید علیزاده ورکانی
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: عباسی یوسف
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفی پولادسنج مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر ابعاد هویت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در رسانه های اجتماعی .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدجابر شفق مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه ثبات مدیریت با بهبود زنجیره تامین در شرکت های فرش ماشینی در شهرستان کاشان .......
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیرفراز شیخ سلطان
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیرفراز شیخ سلطان
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمود محلوجی بیدگلی
دانشجو: سید مهدی ثنایی
تاریخ:
1396/03/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام سیاح
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید روحانی
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد بهری
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام آقاپور اناری
تاریخ:
1396/03/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: عبدالکریمی نطنزی الهه
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: وحید علیزاده ورکانی
تاریخ:
1396/03/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسنعلی عسگری زاده جزی
تاریخ:
1396/03/29