دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 2                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم اشتری نژاد
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا پاک روان مارنانی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا مهدی پور مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش ناهمگونی رفتار در مجموعه رفتار های بازار مالی: روش مبتنی بر عامل .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غلامعلی رحیم زاده برزکی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر عدالت رویه ای،اعتماد و احساس هویت جمعی بر نهادینه شدن فرهنگ خود اظهاری مالیاتی .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی احمد زاده مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی و تسطیح منابع پروژه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندگانه .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ملیحه شیعه مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا خاکسار مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین سرمایه فکری، مسئولیت اجتماعی و عملکرد با تاکید بر عدم قطعیت محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهناز آرام سفیددشتی مورد تصویب مدیر گروه حسین پناهیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تاثير هموارسازي سو د برريسك نقدشوندگي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: وجیهه تاک
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: مصطفی پولادسنج
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حمزه میرآبادی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حسن ستاری
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ملیحه شیعه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهناز آرام سفیددشتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تاثير هموارسازي سو د برريسك نقدشوندگي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران .......
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بنی اسدی هاجر
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بنی اسدی هاجر
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بنی اسدی هاجر
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بنی اسدی هاجر
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: مهساسادات حسینی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: فاطمه بوجاری ارانی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: فاطمه صادقی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: معصومه ملامحمدی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: ملیحه عابد
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: ولی الله فرجی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: کبرا حیدریان
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: اعظم گندمی حسنارودی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: نرگس ادیبی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: حامد بصیرت
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: دانشور پاشاکی ساسان
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سیدعلیرضا سلحشور
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: ناصر شهبازی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: محمدجواد مهدیلو
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: علیرضا بیرامی
تاریخ:
1396/07/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حیدریان یزدلی منوچهر
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اطهر کریمی
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا رییس زاده کاشانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تعیین اثر افزودن نانوفیلربرخواص رئولوژیکی نانوکامپوزیتpvc./rubber .......
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اطهر کریمی
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سعید میرزایی
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: قدسی حاجی اکبری فینی
تاریخ:
1396/07/01
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: فرشته عباسی
تاریخ:
1396/07/01