دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: الهه آذری دهکردی
تاریخ:
1396/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیرین کیانی هفت لنگ مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخصیص وظایف مبتنی بر مکان در کاربردهای حسگر جمعیت .......
تاریخ:
1396/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیده شهریوری مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی چهارچوبی یرای کشف تقلب مالی در یک بانکداری الکترونیکی (پولشویی) .......
تاریخ:
1396/08/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فهیمه نظریه مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر فاکتورهای طراحی وب سایت بر افزایش جذب مشتریان در وب سایت های تجارت الکترونیکی .......
تاریخ:
1396/08/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: علی عفیفه زاده کاشانی
تاریخ:
1396/08/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: محمدرضا مهدی پور
تاریخ:
1396/08/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سلام اله امین نیا
تاریخ:
1396/08/29
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: حمید رسولیان برزکی
تاریخ:
1396/08/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی کرمی مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رویکرد طبیعت گرایی .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حانیه صادقی مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه هوشمند در شهر قم .......
تاریخ:
1396/08/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیرین کیانی هفت لنگ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخصیص وظایف مبتنی بر مکان در کاربردهای حسگر جمعیت .......
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیرین کیانی هفت لنگ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تخصیص وظایف مبتنی بر مکان در کاربردهای حسگر جمعیت .......
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ترلان عباسي لركي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی پارامترهای موثر بر فيوژن در نانوکامپوزيتهای PVC چقرمه شده توسط ENR در حضور نانوذرات خاک رس .......
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر امیری حرجندی
تاریخ:
1396/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمود محلوجی بیدگلی
دانشجو: حمید رسولیان برزکی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی کرمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع مسکونی بر اساس رویکرد طبیعت گرایی .......
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حانیه صادقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی خانه هوشمند در شهر قم .......
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه سرائی
تاریخ:
1396/08/25