دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 32                   کاربران مهمان: 60
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:سعید خیرخواه برزکی
دانشجو: مجید شاطری
تاریخ:
1396/05/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین کنعان مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی رفتار مشتریان در دفاتر خدمات الکترونیک بر مبنای سیستم فازی و الگوریتم PSO .......
تاریخ:
1396/05/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد فخار
دانشجو: سیدامیر عباس محسنی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احمد فخار
دانشجو: پژمان نجاتی مقدم
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:اعظم سادات رضوی زاده
دانشجو: مینا ماجدی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: محیا شمسی ثانی کاخکی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: ساناز کریمی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: زهرا اکبری مقدم
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: عبدالکریمی نطنزی الهه
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد حسین کنعان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی رفتار مشتریان در دفاتر خدمات الکترونیک بر مبنای سیستم فازی و الگوریتم PSO .......
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آتش گوهری اسما مورد تصویب مدیر گروه سعید خیرخواه برزکی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تصحیح جلد دوم لطایف اشرفی .......
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: رئیس دانشکده
رئیس دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سید محمدرضا خادم
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حمزه میرآبادی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حسنعلی عسگری زاده جزی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: سمیه افشاری نژاد
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: سید مهدی حسینی
تاریخ:
1396/05/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن ترکی دستگردی
تاریخ:
1396/04/31
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میثم گراوند
تاریخ:
1396/04/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی حیدری هرستانی
تاریخ:
1396/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی حیدری هرستانی
تاریخ:
1396/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا نحوی نژاد
تاریخ:
1396/04/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میثم گراوند
تاریخ:
1396/04/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میثم گراوند
تاریخ:
1396/04/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: سیدمسعود امامیان
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه صادقی
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: ابوالفضل فهیمی نژاد
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه صادقی
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: امیرفراز شیخ سلطان
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: الهام آقاپور اناری
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: مجید روحانی
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اعظم شجاعی مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاربرد شبکه انفیس در تشخیص نوع بیماری بیمار بر اساس نتایج آزمایش خون .......
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حاتمی نیما مورد تصویب مدیر گروه مهدی اسماعیلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان برمبنای درخت تصمیم فازی .......
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه محمدی
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی زارع مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل تولید سیستم سگانه مسکونی با چیلر جذبی .......
تاریخ:
1396/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم رحیمی
تاریخ:
1396/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آتش گوهری اسما مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تصحیح جلد دوم لطایف اشرفی .......
تاریخ:
1396/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیده غزاله محمودی مورد تصویب مدیر گروه اعظم سادات رضوی زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سرای زندگی ( مجموعه ی سالمندی با تاسی از راهکارهای ایجاد حس تعلق به مکان در سالمندان ) .......
تاریخ:
1396/04/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساناز کریمی
تاریخ:
1396/04/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا اکبری مقدم
تاریخ:
1396/04/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد ناصحی
دانشجو: حسن ابراهیم نژاد
تاریخ:
1396/04/26