دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دنیا احمدی جزنی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی رصد خانه در حاشیه کوه کرکس نطنز با تأکید برنوآوری های مدرن .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اصغر گل آرائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل فقهی و حقوقی استطاعه درمهریه ومطلق دیون .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ام البنین توکلی رهقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر دخالت دادن عرضه کنندگان کلیدی در عملیات تقویت فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شرکت .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ام البنین توکلی رهقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر دخالت دادن عرضه کنندگان کلیدی در عملیات تقویت فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شرکت .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ام البنین توکلی رهقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر دخالت دادن عرضه کنندگان کلیدی در عملیات تقویت فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شرکت .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا کفایی کسایی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیرفراز شیخ سلطان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهناز نوروزی
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مجتبی حسین زاده
دانشجو: سیما یونس گتمیری
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهه سادات غفوری مورد تصویب مدیر گروه محسن طرفدار قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسى تاثير نوسان جريان نقدى و نوسان بازده حقوق صاحبان سهام بر نوسانات غيرعادى بازده سهام .......
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمیدرضا طباطبایی
دانشجو: پوریا زرندی
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میثم کریمی مورد تصویب مدیر گروه حمیدرضا طباطبایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود رژیم حرارتی کوره های پیشگرم در راستای همگن سازی توزیع دمای تختالهای فولاد ی در صنعت نورد به روش عددی و تجربی .......
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن کاشانی مورد تصویب مدیر گروه حمیدرضا طباطبایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تجربی عوامل موثر بر شعله غیر پیش مخلوط در مشعل با محیط متخلخل .......
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا مقرب
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا مقرب
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سهیلا قاسمی
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سهیلا قاسمی
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سهیلا قاسمی
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی اسماعیلی
دانشجو: مصطفی ملکی
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن کاشانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تجربی عوامل موثر بر شعله غیر پیش مخلوط در مشعل با محیط متخلخل .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن کاشانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تجربی عوامل موثر بر شعله غیر پیش مخلوط در مشعل با محیط متخلخل .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محسن خیری
دانشجو: سارا مقرب
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پروانه اکبریان مورد تصویب مدیر گروه محسن خیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تقابل حق معنوی مولف و نظم عمومی از منظر فقه و حقوق .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی سلجوقی پبدنی مورد تصویب مدیر گروه محسن خیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت مدنی رادیو وتلویزیون در حوزه آزادی بیان .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید ابوالفضلی قمصری مورد تصویب مدیر گروه محسن خیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش حسن و قبح عقلی در قاعده سازی حقوقی .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پروانه اکبریان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تقابل حق معنوی مولف و نظم عمومی از منظر فقه و حقوق .......
تاریخ:
1397/07/19
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: مرتضی وفقی مجرد
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: محمد مختاری
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: حسین شریعتی
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: سیما یونس گتمیری
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: وحید حسن زاده
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: علی رضا سیاه کاری
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: مهدی رضازاده
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: مصطفی رحیمی داروگر
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: نجمه زه تاب آرانی
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی دانشکده
شورای تخصصی دانشکده نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: شیما شجریان
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: شیما شجریان
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: مائده محمدمیرزایی
تاریخ:
1397/07/18
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین پناهیان
دانشجو: عاطفه سلیمانی
تاریخ:
1397/07/18